Целият този процес (тренировки + хранене) бе проследен и подобряван при нужда от екипа на залата.